PT LYKE eServices MAKING BATIK with Mrs Indra Tj, April 25, 2017

April 25, 2017 PT LYKE eServices making BATIK CANTING with Mrs Indra Tj – Miss Peni & Markus, here are the documentation :

21. IMG_5322

23. IMG_5324

18. cantik ny IMG_5318

32. IMG_5346

33. IMG_5353

02. ayam IMG_5366

03.IMG_5365